19 kwietnia, 2024

Zapytanie ofertowe- Certyfikacja

Poniżej zamieszczamy do pobrania zapytanie ofertowe Zapraszamy do składania ofert http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zapytanie-ofertowe-certyfikacja.docx
17 kwietnia, 2024

Stowarzyszenie LGD Leśny Krąg” zaprasza do udziału w walnym zebraniu

Poniżej zamieszczamy do pobrania zaproszenie oraz harmonogram zebrania. http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zaproszenie-na-Walne-Zebranie.docx http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Harmonogram-Walnego-Zebrania1.docx
17 kwietnia, 2024

LGD Leśny Krąg” oraz LGD„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zapraszają do udziału w wizycie studyjnej

Poniżej zamieszczamy do pobrania niezbędne informacje dotyczące wizyty studyjnej: http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/PLAKAT-1.pdf http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Ogloszenie-o-naborze-na-wyjazd3.doc http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Karta-zgloszenia1.doc
8 kwietnia, 2024

Konsultacje społeczne

.  Konsultacje społeczne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie tworzenia nowych Lokalnych kryteriów wyboru.  Punkt konsultacyjny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny […]
22 marca, 2024

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzwola

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność […]
20 marca, 2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krag” informuje o naniesionych poprawkach w dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2023.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD „LEŚNY KRĄG” LISTA OPERACJI WYBRANYCH  
4 marca, 2024

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2024

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD “LEŚNY KRĄG” LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW ORAZ ZGODNYCH Z LSR LISTA OPERACJI WYBRANYCH
27 lutego, 2024

Realizacja budżetu w ramach Poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja 2023r.

Koszty Wsparcie zrealizowane (zł) Wynagrodzenia uop 144093,70 Wynagrodzenie uz 4,200 Szkolenia 5056,50 Aktywizacja 3856,51 Koszty bieżące 94124,06 Razem 251330,77
20 lutego, 2024

Jesienny Design Fotografia Dorota Kozdra to kolejna działalność gospodarcza jaką udało się uruchomić dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Leśny Krąg”.

W ramach operacji wnioskodawca wprowadził na rynek i teren LGD nowy, innowacyjny produkt jakim jest Astrofotografia (są to zdjęcia nocnego nieba do albumów, kalendarzy, wydawnictw promocyjnych, […]
13 lutego, 2024

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym,

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/02/Zaproszenie-na-warsztat-refleksyjny.pdf