19 kwietnia, 2024

Zapytanie ofertowe- Certyfikacja

Poniżej zamieszczamy do pobrania zapytanie ofertowe Zapraszamy do składania ofert http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zapytanie-ofertowe-certyfikacja.docx
17 kwietnia, 2024

Stowarzyszenie LGD Leśny Krąg” zaprasza do udziału w walnym zebraniu

Poniżej zamieszczamy do pobrania zaproszenie oraz harmonogram zebrania. http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Zaproszenie-na-Walne-Zebranie.docx http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Harmonogram-Walnego-Zebrania1.docx
17 kwietnia, 2024

LGD Leśny Krąg” oraz LGD„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zapraszają do udziału w wizycie studyjnej

Poniżej zamieszczamy do pobrania niezbędne informacje dotyczące wizyty studyjnej: http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/PLAKAT-1.pdf http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Ogloszenie-o-naborze-na-wyjazd3.doc http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Karta-zgloszenia1.doc
8 kwietnia, 2024

Konsultacje społeczne

.  Konsultacje społeczne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie tworzenia nowych Lokalnych kryteriów wyboru.  Punkt konsultacyjny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny […]
22 marca, 2024

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzwola

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność […]
20 marca, 2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krag” informuje o naniesionych poprawkach w dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2023.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD „LEŚNY KRĄG” LISTA OPERACJI WYBRANYCH  
4 marca, 2024

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2024

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD “LEŚNY KRĄG” LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW ORAZ ZGODNYCH Z LSR LISTA OPERACJI WYBRANYCH
20 lutego, 2024

Jesienny Design Fotografia Dorota Kozdra to kolejna działalność gospodarcza jaką udało się uruchomić dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Leśny Krąg”.

W ramach operacji wnioskodawca wprowadził na rynek i teren LGD nowy, innowacyjny produkt jakim jest Astrofotografia (są to zdjęcia nocnego nieba do albumów, kalendarzy, wydawnictw promocyjnych, […]
13 lutego, 2024

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym,

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/02/Zaproszenie-na-warsztat-refleksyjny.pdf
23 stycznia, 2024

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2023

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD „LEŚNY KRĄG” LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW ORAZ ZGODNYCH Z LSR LISTA OPERACJI WYBRANYCH