“Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja”

8 kwietnia, 2010

“Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja”

“Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja” Projekt był kontynuacją dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez Stowarzyszenie z udziałem środków publicznych i dotyczył usług świadczonych przez Stowarzyszenie […]