„Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja”

Kwiecień 8, 2010

„Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja”

„Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja” Projekt był kontynuacją dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez Stowarzyszenie z udziałem środków publicznych i dotyczył usług świadczonych przez Stowarzyszenie […]