Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krag” informuje o naniesionych poprawkach w dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2023.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krag” informuje o naniesionych poprawkach w dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2023.