Realizacja budżetu w ramach Poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja 2023r.

Realizacja budżetu w ramach Poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja 2023r.

KosztyWsparcie zrealizowane (zł)
Wynagrodzenia uop144093,70
Wynagrodzenie uz4,200
Szkolenia5056,50
Aktywizacja3856,51
Koszty bieżące94124,06
Razem251330,77