6 lipca, 2015

LEADER 2014-2020

  Program  LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 […]
27 kwietnia, 2015

Spotkania ze społecznością lokalną – ciąg dalszy.

  Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przeprowadziła kolejne spotkania ze społecznością lokalna w gminach członkowski mianowicie w Janowie Lubelskim, Godziszowie, Dzwoli oraz w Modliborzycach. Podobnie jak […]
20 kwietnia, 2015

Spotkania ze społecznością lokalną

  W miesiącu kwietniu br. Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” realizuje spotkania ze społecznością lokalną. Spotkania mają na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru działania LGD […]