1 grudnia, 2022

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – Ewaluacja zewnętrzna

Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie […]
27 czerwca, 2022
LGD logo

Prośba o zgłaszanie pomysłów do LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, przypominamy, iż w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, mają Państwo możliwość zgłaszania propozycji działań/projektów jakie chcielibyście Państwo […]
27 czerwca, 2022
LGD logo

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Opis procesu przygotowania LSR   Stowarzyszenie LGD “Leśny Krąg” mając na uwadze partycypacyjny charakter, polegający na włączeniu lokalnej społeczności w opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie […]
4 grudnia, 2015

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – plan komunikacji

  Szanowni Państwo, Zachęcamy do wypełnienia krótkiej internetowej ankiety dotyczącej Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania, a społecznością lokalną obszaru […]
25 listopada, 2015

Doradztwo w ramach PROW 2014-2020

  Doradztwa w ramach PROW 2014-2020 udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”:   Agata Stelmasiewicz Specjalista ds. koordynowania projektów – Kierownik Biura e-mail: […]
10 listopada, 2015

Prośba o zgłaszanie pomysłów do LSR na lata 2014-2020 -PRZYPOMINAMY!!!!

    Szanowni Państwo, przypominamy, iż w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, mają Państwo możliwość zgłaszania propozycji działań/projektów jakie […]
26 października, 2015

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami sołectw: Chrzanów Trzeci, Chrzanów Czwarty, Chrzanów Kolonia oraz Otrocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim serdecznie zapraszają na spotkanie Społeczności Lokalnej   Jeżeli jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, lokalnym […]
26 października, 2015

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami sołectw: Dąbie, Lute oraz Słupie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim serdecznie zapraszają na spotkanie Społeczności Lokalnej   Jeżeli jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, lokalnym […]
26 października, 2015

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami sołectw: Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka oraz Branewka Kolonia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim serdecznie zapraszają na spotkanie Społeczności Lokalnej   Jeżeli jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, lokalnym […]
30 września, 2015

Zaproszenie na II Warsztaty z młodzieżą

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza na Warsztaty z młodzieżą dotyczące opracowywania diagnozy obszaru i określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata […]