27 lutego, 2024

Realizacja budżetu w ramach Poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja 2023r.

Koszty Wsparcie zrealizowane (zł) Wynagrodzenia uop 144093,70 Wynagrodzenie uz 4,200 Szkolenia 5056,50 Aktywizacja 3856,51 Koszty bieżące 94124,06 Razem 251330,77