17 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH Małe Projekty

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
17 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
17 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH odnowa i rozwój wsi

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
17 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Małe Projekty

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Małe Projekty (.xls)  
17 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (.xls)  
17 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na odnowa i rozwój wsi

Zestawienie wniosków złożonych do dofinansowania w ramach naboru na odnowa i rozwój wsi (.xls)  
17 lipca, 2015

Nabór od 05 grudnia do 30 grudnia 2013r.

Zarząd Województwa Lubelskiego Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych […]
17 lipca, 2015

Nabór II od 15 lipca do 29 lipca 2013 Odnowa i rozwój wsi

Zarząd Województwa Lubelskiego Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych […]
16 lipca, 2015

Lista operacji NIEWYBRANYCH – Małe Projekty

Lista wniosków niewybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
16 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH – Małe Projekty

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
16 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
16 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
16 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH odnowa i rozwój wsi

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Małe Projekty

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Małe Projekty (.xls)  
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (.xls)
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (.xls)
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na odnowa i rozwój wsi

Zestawienie wniosków złożonych do dofinansowania w ramach naboru na odnowa i rozwój wsi (.xls)
16 lipca, 2015

Nabory wniosków od 08 maja do 23 maja 2013r

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych […]