11 czerwca, 2010

Dzielimy się dobrymi praktykami – wizyta studyjna grupy z Rokitna

W dniach 7-9 czerwca 2010r. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS oraz Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” odwiedzili z wizytą studyjną przedstawiciele Gminy Rokitno.Gmina Rokitno położona jest w […]