Projekt "Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" jest inicjatywą oddolną, z poziomu gmin, lokalnych stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (LGD) z regionu Polski Wschodniej. Realizowany jest od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość Projektu wynosi 9.794.600,00 pln.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny produkt "LCOI System" służący do komunikacji biznesowej, dotarcia i pozyskania klientów, kojarzenia partnerów oraz uzyskania niezbędnych i cennych informacji o rynkach inwestycyjnych i zbytu. Ważną funkcją będzie również możliwość prezentacji ofert produktowych, usługowych i inwestycyjnych z terenu Polski Wschodniej w czytelnej formie i standardach obowiązujących na świecie, spełniających oczekiwania klientów. "LCOI System" to również nowoczesne narzędzie służące do promocji regionów pod względem gospodarczym i turystycznym.

Jaki jest cel Projektu?

 • stworzenie nowoczesnego systemu komunikacji biznesowej i przekazu informacji gospodarczych w najnowszej technologii IT, która służyć będzie kojarzeniu partnerów oraz dopasowaniu wzajemnych ofert do zgłoszonych zapotrzebowań na bazie innowacyjnych programów/aplikacji komputerowych zainstalowanych na "Vortalu LCOI",
 • budowa globalnej bazy danych ofert inwestycyjnych, produktowych i usługowych na bazie współpracujących i zainteresowanych (istniejących oraz powstających) polskich i międzynarodowych serwisów bazodanowych, zwiększających rynek, dostępu, potencjał oraz możliwości dla wszystkich uczestników,
 • powstanie uniwersalnego e-formularza "LCOI Template" do tworzenia i publikacji szczegółowych danych gospodarczo-biznesowo promocyjnych, ułatwiających budowę i prezentację profesjonalnych ofert, które spełnią wszelkie kryteria, standardy i oczekiwania użytkowników "LCOI System" obecnie obowiązujące w świecie biznesu" oraz wyprzedzające przyszłe zapotrzebowania klientów,
 • stworzenie platformy dedykowanej "społeczności LCOI", jako miejsca biznesowych spotkań, dialogu, wymiany poglądów, dyskusji i przekazu informacji w konwencji B2B lub w grupach branżowych,
 • przekazanie wiedzy, informacji oraz prezentacji mapy gospodarczej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Polski Wschodniej, jako obszaru Unii Europejskiej (Eastern European Gateway) z atrakcyjnymi ofertami inwestycyjnoproduktowymi, o dużych możliwościach i zapotrzebowaniu,
 • wzbudzenie zainteresowania wśród zagranicznych inwestorów, kooperantów i importerów ofertami z Polski, w szczególności z regionu Polski Wschodniej w połączeniu z propozycją korzystania z ofert turystyki biznesowej (targi - wystawy) oraz pobytowo-wypoczynkowej (walory turystyczno-krajobrazowo-historyczne Regionu).

Co zamierzamy osiągnąć?

 • pozyskać Partnerów, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem, bazą danych - wezmą udział we współtworzeniu "LCOI System" służący im w codziennej działalności oraz są zainteresowani promocji swoich ofert, zwiększeniem dostępu do rynku odbiorców, umiędzynarodowieniem kontaktów i skutecznym oddziaływaniem na klientów,
 • przekazać kompleksową informacje o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Polski Wschodniej, dokonując inwentaryzacji gospodarczo-turystycznej, stanowiącej otoczenie biznesu ( jako wartość dodaną do ofert z poziomu gminy),
 • ułatwić dostęp do ofert, udostępnić bezpłatne narzędzia prezentacji i budowy ofert, umożliwić profesjonalną publikację treści wszystkim podmiotom i jednostkom, których statutowym i biznesowym zadaniem jest promocja gospodarczo-turystyczna regionu oraz przedsiębiorstw tam działających,
 • zainteresować zewnętrzny "świat biznesu" ofertą z Polski kompleksowymi działaniami PR (udział w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach,współpracy z mediami, produkcji i dystrybucji materiałów promocyjno-informacyjnych),
 • umożliwić kontakt i wymianę informacji za pośrednictwem dostępnych na Vortalu LCOI narzędzi i funkcji o charakterze społecznościowym: "Business Coffee", "Business Forum", "B2B" oraz z porad "Loży Ekspertów",
 • zaoferować turystykę biznesową (udział w targach, wystawach, konferencjach i seminariach) i wypoczynkowo- pobytową (ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, SPA, hotele, pensjonaty, agroturystyka, gastronomia) oraz przekazać informację o walorach i atrakcjach regionu (obiekty historyczne, parki krajobrazowe,rozrywki, inne atrakcje turystyczne).