17 lipca, 2015

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – ogłoszenie o naborze od 18-10-2010

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
17 lipca, 2015

Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
17 lipca, 2015

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – składanie wniosków

Informujemy że w naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w […]
17 lipca, 2015

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – ogłoszenie o naborze

  Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 […]
16 lipca, 2015

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – ogłoszenie o naborze

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty(.pdf)
16 lipca, 2015

Uwaga!

W związku z naborem na „małe projekty”, który rozpocznie się 22 marca 2010r. i trwał będzie do 6 kwietnia 2010r. zwracamy się z prośbą do potencjalnych […]
16 lipca, 2015

Małe Projekty – nabór wniosków od 22 marca do 6 kwietnia 2010r.

  Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 […]