28 września, 2010

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Aplikowanie o środki w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w […]
18 maja, 2010

Finansowanie niektórych działań z PROW na lata 2007 – 2013

Na finansowanie niektórych działań z PROW na lata 2007 – 2013 będą “zaliczki” Już od 10 maja można składać wnioski o ich przyznanie. Na operacje realizowane […]
18 maja, 2010

Działania PROW 2007 – 2013 realizowane przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „leśny krąg”w ramach osi 4 leader

Działania PROW 2007 – 2013 realizowane przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „leśny krąg”w ramach osi 4 leader