Imię i nazwisko doradcy

Zakres tematyczny doradztwa
Agata Spóz
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Projekty grantowe
Marcin Orzeł
  • Rozwijanie działalności gospodarczej
  • Projekty grantowe
Agata Stelmasiewicz
  • Rozwijanie działalności gospodarczej oraz inne projekty związane z realizacją LSR

OCENA DORADZTWA INDYWIDUALNEGO(.docx)