Imię i nazwisko doradcy

Zakres tematyczny doradztwa
Aneta Kuźnicka
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Projekty grantowe
  • Rozwijanie działalności gospodarczej oraz inne projekty związane z realizacją LSR,
Julita Mucha
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Projekty grantowe

OCENA DORADZTWA INDYWIDUALNEGO(.docx)