Imię i nazwisko doradcy

Zakres tematyczny doradztwa
Bożena Kowalska, Aneta Kuźnicka
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Projekty grantowe
Bożena Kowalska, Aneta Kuźnicka
  • Rozwijanie działalności gospodarczej
  • Projekty grantowe
Bożena Kowalska, Aneta Kuźnicka
  • Rozwijanie działalności gospodarczej oraz inne projekty związane z realizacją LSR

OCENA DORADZTWA INDYWIDUALNEGO(.docx)