Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Leśny Krąg"

Aneta Kuźnicka

PREZES


Józef Zbytniewski

SKARBNIK


Marcin Sulowski

SEKRETARZ


Artur Pizoń

CZŁONEK


Henryk Michałek

CZŁONEK


Wiesław Dyjach

CZŁONEK


Krzysztof Kołtyś

CZŁONEK


Marcin Kowalski

CZŁONEK


Witold Kowalik

CZŁONEK


Leszek Nosal

CZŁONEK


Jan Witkowski

CZŁONEK


Skład Rady LGD "Leśny Krąg"

Marzena Dolecka - Jocek

PRZEWODNICZĄCA RADY


Grażyna Łysiak

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Michał Komacki

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Kędra

Sekretarz Rady


Anna Zygmunt

CZŁONEK


Sylwia Chołody

CZŁONEK


Patrycja Flis

CZŁONEK


Włodzimierz Kostrzewa

CZŁONEK


Marta Adamczyk

CZŁONEK


Iwona Piłat-Rząd

CZŁONEK


Bożena Skowrońska

CZŁONEK


Skład Komisji Rewizyjnej LGD "Leśny Krąg"

Spis Członków LGD „Leśny Krąg"

LISTA CZŁONKÓW LGD „LEŚNY KRĄG” Z PODZIAŁEM NA SEKTORY

Sektor Publiczny

1.      Gmina Potok Wielki  rep. Leszek Nosal

2.      Gmina Janów Lubelski  rep. Krzysztof Kołtyś

3.      Gmina Modliborzyce rep. Witold Kowalik

4.      Powiat Janowski rep. Artur Pizoń

5.      Gmina Batorz rep. Henryk Michałek

6.      Gmina Chrzanów  rep. Marcin Sulowski

7.      Gmina Dzwola rep. Wiesław Dyjach

8.      Gmina Godziszów  rep. Józef Zbytniewski

9.      Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach  rep. Andrzej Rząd

10.  Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim rep. Anna Brankiewicz

11.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim  rep. Anna Mazur

12.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych  rep. Barbara Haliniak

13.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub Rep. Krystyna Ćwiek

14.  Janowski Ośrodek Kultury rep. Łukasz Drewniak

15.  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim Rep. Krystyna Zyśko

16.  Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim Rep. Barbara Nazarewicz

17.  Gminny Ludowy Klub Sportowy w Potoku Wielkim rep. Krzysztof Zwolak

18.  Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu  rep. Teresa Michałek

19.  Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1   rep. Elżbieta Gil

20.  Przedszkole Publiczne Samorządowe nr 3  rep. Halina Drelich

21.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  rep. Krzysztof Deruś

22.  Miejski Klub Sportowy „Janowianka”  Rep. Ryszard Ślusarz

23.  Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach  Rep. Zenobia Trójczak

24.  Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Rep. Dorota Jamroży

25.  Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie  Rep. Agnieszka Jaskowska

26.  Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury  Rep.Tomasz Jaszek

27.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach Rep. Bożena Skowrońska

28.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim   rep. Agnieszka Graboś

29.  Michał Komacki

30.  Patrycja Flis

Sektor Gospodarczy

1.      Iwona Piłat – Rząd

2.      Stanisław Mazur

3.      Barbara Wereska

4.      Irena Krawiec

5.      Piotr Rzetelski

6.      Adam Żelazko

7.      Stanisław Kozyra

8.      Małgorzata Kamińska- Tomusiak  Przychodnia Weterynaryjna

9.      Krzysztof Dyjach

10.  Tomasz Kiszka

11.  Antoni Florczak              PHU FLORCZAK

12.  ZOOM sp. z o.o. rep. Łukasz Lewczyk

13.  Anna Nosal

14.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROWIE”   Rep. Włodzimierz Kostrzewa

15.  Marek Siembida

16.  Jan Król

17.  Andrzej Giżka

18.  Hubert Niedziałek

19.  Piotr Sawicki

20.  Rafał Tomusiak

21.  Michał Karwatowski

22.  Jacek Michałek

23.  Bożena Łata

24.  Piotr Chmiel

25.  Wojciech Gąska

26.  Tadeusz Pyrak

27.  Przemysław Ożóg

28.  Marta Adamczyk

29.  Dorota Kozdra

30.  Waldemar Dolat

31.  Grażyna Łysiak

32.  Agnieszka Kufera

33.  Ranata Flis Perfect Day

34.  Krawczyk Wiesława

35.  Joanna Kulpa

36.  Przemysław Kołtyś

37. Piotr Bańka

38. Rafał Kaproń

39. Magdalena Walas-Łyżka

Sektor Społeczny

1.      Dariusz Wojciechowski

2.      Halina Szwedo

3.      Marcin Kowalski

4.      Jan Witkowski

5.      Waldemar Futa

6.      Józef Zbytniewski

7.      Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”                                     rep. Przemysław Momot

8.      Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki  rep. Zofia Fuszara

9.      Jarosław Lalik

10.  Andrzej Majkowski

11.  Klub Żeglarski „Zefir” Rep. Antoni Sydor

12.  Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”  rep. Małgorzata Pietras – Butryn

13.  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Adalbert”  rep. Renata Grzegórska

14.  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom  rep. Justyna Maciaszek

15.  „Ad Adstra” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza    rep. Emilia Żuber

16.  Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”  rep. Paweł Wiśniewski

17.  Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rep. Andrzej Łukasik

18.  Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego  Rep. Izabela Wydra

19.  Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Żak” w Godziszowie rep. Helena Bańka

20.  Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Janowski rep. Andrzej Czaja

21.  Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Wojciecha w Momotach Górnych  rep. Ks. Kazimierz Sagan

22.  Marta Stolarz      (Koło Gospodyń Wiejskich)

23.  Krystyna Wójcik

24.  Zenon Sydor

25.  Marzena Dolecka – Jocek

26.  Bożena Czajkowska

27.  Zbigniew Rząd

28.  Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Godziszowie  Rep. Marek Łukasiewicz

29.  Rafał Kędra

30.  Marian Ślusarz

31.  Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski  rep. Jan Jarmuziewicz

32.  Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy  Rep. Zbigniew Świercz

33.  Ochotnicza Straż Pożarna w Osinkach  Rep. Marcin Buczek

34.  Ochotnicza Straż Pożarna w Stany Nowe  Rep. Stanisław Naurecki

35.  Ochotnicza Straż Pożarna w Branwi   Rep. Marian Liwak

36.  Bartosz Piech

37.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu Potockim Rep. Eugeniusz Machulak

38.  Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim    Rep. Grzegorz Kwiecień

39.  Ochotnicza Straż Pożarna w Białej   Rep. Stanisław Zdybel

40.  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA Rep. Jarosław Bańka

41.  Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku   Rep. Łukasz Dudek

42.  Marta Zając

43.  Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Batorskiej   Rep. Stanisław Rugała

44.  Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Pierwszym Rep. Czesław Mucha

45.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziłowicach Trzecich Rep. Roman Bielak

46.  Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejowie  Rep. Józef Łagód

47.  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Andrzejowie  Rep. Krystyna Krzos

48.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach   Rep. Edward Kaproń

49.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu   Rep. Tomasz Kliza

50.  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich “Malinianki”    Rep. Bożena Taradyś

51.  Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach  rep. Michał Kuźnicki

52.  Bożena Kowalska

53.  Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół ” Pasieka”    rep. Stanisław Pikula

54.  Marek Łukasiewicz

55.  Damian Startek

56.  Wojciech Tutka

57.  Stowarzyszenie na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski “LEGION” im. Płk. Beliny Prażmowskiego                     Rep.: Bolesław Gzik

58.  Adam Łukasz

59.  Agnieszka Pikula

60.  Edyta Próchno

61.  Sylwia Bzdyrak

62.  Angelika Bzdyrak

63.  Jarosław Kowalski

64.  Towarzystwo Wędkarskie “BŁONIE”   rep. Robert Białoń

65.  Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Trzecim  Rep. Henryk Widz

66.  Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli  Rep. Jan Blacha

67.  Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantowie Rep. Jan Jargiło

68.  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Potoku Stanach rep. Ks. Józef Rainer

69.  Katarzyna Trela (Butryn)

70.  Stowarzyszenie “kreatywni zst.” rep. Aldona Pituch

71.  Justyna Tomecka

72.  Radosław Zaleski

73.  Marian Giska

74.  Łukasz Zbytniewski

75.  Mateusz Bartosz Sawa

76.  Aneta Kuźnicka

77.  Łukasz Witek

78.  Paweł Blacha

79.  Konrad Wieleba

80.  Katarzyna Kamińska-Kiszka

81.  Krzysztof Bielak

82.  Angelika Ożóg

83.  Dominika Wołoszynek

84.  Łucja Dolat

85.  Agnieszka Pąk

86.  Sylwia Tur

87.  Andrzej Litwin

88.  Michał Gajur

89.  Magdalena Walas-Łyżka

90.  Szymon Batorski

91.  Anna Zygmunt

92.  Sylwia Chołody

93.  Andrzej Jaszyna

94.  Magdalena Kamińska

95.  Jan Tomusiak

96.  Weronika Witkowska

97.  Dominika Wieleba

98.  Szymon Wojtan

99.  Marta Kufera

100.   Paweł Golec

101.   Angelika Golec

102.   Rafał Małek

103.   Sylwia Król

104.   Paweł Wereski

105. Michał Majecki

106. Agata Tylus

107. Koło Gospodyń Wiejskich rep. Grażyna Żaba