Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Leśny Krąg"

Janina Skubik

PREZES


Jan Witkowski

WICEPREZES


Czesław Jaworski

SEKRETARZ


Marcin Kowalski

SKARBNIK


Jerzy Pietrzyk

CZŁONEK


Grzegorz Pyrzyna

CZŁONEK


Henryk Michałek

CZŁONEK


Stanisław Rożek

CZŁONEK


Krzysztof Kołtyś

CZŁONEK


Józef Zbytniewski

CZŁONEK


Witold Kowalik

CZŁONEK


Skład Rady LGD "Leśny Krąg"

Marzena Dolecka - Jocek

PRZEWODNICZĄCA RADY


Zofia Fuszara

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Lidia Tryka

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Irena Krawiec

CZŁONEK


Zbigniew Buryta

CZŁONEK


Bożena Skowrońska

CZŁONEK


Iwona Piłat – Rząd

CZŁONEK


Grażyna Łysiak

CZŁONEK


Stanisław Mazur

CZŁONEK


Barbara Nazarewicz

CZŁONEK


Marian Ślusarz

CZŁONEK


Bożena Czajkowska

CZŁONEK


Rafał Kędra

CZŁONEK


Andrzej Majkowski

CZŁONEK


Włodzimierz Kostrzewa

CZŁONEK


Skład Komisji Rewizyjnej LGD "Leśny Krąg"

Spis Członków LGD „Leśny Krąg"


Członkowie sektor publiczny
1. Gmina Potok Wielki
2. Gmina Janów Lubelski
3. Gmina Modliborzyce
4. Powiat Janowski
5. Gmina Batorz
6. Gmina Chrzanów
7. Gmina Dzwola
8. Gmina Godziszów
9. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
10. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
11. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
12. Ośrodek Pomocy Społecznej
13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych
14. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
15. Janowski Ośrodek Kultury
16. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie
17. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
18. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Potoku Wielkim
19. Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu
20. Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1
21. Przedszkole Publiczne Samorządowe nr 3
22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
23. Miejski Klub Sportowy „Janowianka”
24. Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach
25. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
26. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie
27. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury
28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach
29. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim


Członkowie sektor gospodarczy

1. Tomasz Taradyś
2. Grażyna Skiba
3. Marian Brodowski (Eko-Owoc)
4. Iwona Piłat – Rząd
5. Wojciech Sulowski
6. Marcin Bzdyra
7. Czesława Sulowska
8. Janusz Lewandowski
9. Stanisław Mazur
10. Barbara Wereska
11. Irena Krawiec
12. Piotr Rzetelski
13. Rafał Taracha
14. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chrzanowie
15. Wiesław Kolasa
16. Adam Żelazko
17. Katarzyna Wit – Biniak
18. Stanisław Kozyra
19. Michał Wolski
20. Paweł Golec
21. WIND Sp. Z o. o.
22. Małgorzata Kamińska- Tomusiak
23. Rafał Góra
24. Andrzej Orzeł
25. Dariusz Moskal
26. Krzysztof Dyjach
27. Joanna Rycerz
28. Przemysław Bartnik
29. Tomasz Kiszka
30. Antoni Florczak
31. Małgorzata Tylus
32. ZALEW Sp z o. o.
33. Marian Stanicki
34. Alicja Kowal
35. Tomasz Szymanowski
36. Ewa Bednarczyk
37. Bartłomiej Gutek
38. Sebastian Spóz
39. Anna Nosal
40. Jacek Góra
41. Krzysztof Niemiec
42. Marek Sawicki
43. Jolanta Nicałek
44. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. c.
45. Marek Siembida
46. Teresa Ciosmak
47. Kazimierz Ciosmak
48. Marcin Frania
49. Łukasz Krzysztoń
50. Jan Król
51. Andrzej Giżka
52. Joanna Kalita
53. Hubert Niedziałek
54. Danuta Flis
55. Michał Sowa
56. Zbigniew Widz
57. Grzegorz Chmiel
58. Piotr Sawicki
59. Agnieszka Moskowicz
60. Piotr Skrzypek
61. Patryk Pietras
62. Zbigniew Kiszka
63. Grzegorz Rogożny
64. Genowefa Paluch
65. Renata Tarkowska
66. Elżbieta Siembida
67. Krzysztof Biernat
68. Anna Momot
69. Rafał Tomusiak
70. Michał Karwatowski
71. Katarzyna Jewulska
72. Dariusz Jakubaszek
73. Marek Witek


Członkowie sektor społeczny
1. Janina Skubik
2. Anna Oleszko
3. Aneta Amborska
4. Andrzej Wediuk
5. Artur Skiba
6. Dariusz Wojciechowski
7. Halina Szwedo
8. Marcin Kowalski
9. Elżbieta Kurzyna
10. Jadwiga Marzec
11. Teresa Kurlej
12. Jan Witkowski
13. Agata Stelmasiewicz
14. Waldemar Futa
15. Józef Wieczorek
16. Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”
17. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki
18. Grażyna Łysiak
19. Jarosław Lalik
20. Klub Żeglarski „Zefir”
21. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”
22. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Adalbert”
23. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom
24. „Ad Astra” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
25. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
26. Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
27. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego
28. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Żak” w Godziszowie
29. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Janowski
30. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Momotach Górnych
31. Bożena Deruś
32. Piotr Orzeł
33. Rafał Bownik
34. Marian Ślusarz
35. Robert Radzik
36. Zbigniew Rząd
37. Krystyna Wójcik
38. Bożena Ćwiek
39. Zenon Sydor
40. Marzena Dolecka – Jocek
41. Zofia Gąbka
42. Bożena Czajkowska
43. Andrzej Jamroży
44. Jan Bartnik
45. – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Godziszowie
46. Rafał Kędra
47. Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski
48. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy
49. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinkach
50. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanach Nowych
51. Ochotnicza Straż Pożarna w Branwi
52. Bartosz Piech
53. Wojciech Król
54. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu Potockim
55. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim
56. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej
57. Krystyna Krasa
58. Marcin Dobosz
59. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA
60. Czesław Kurzyna
61. Agata Spóz
62. Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku
63. Ewa Marton-Góra
64. Marta Zając
65. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Batorskiej
66. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Pierwszym
67. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziłowicach Trzecich
68. Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejowie
69. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Andrzejowie
70. Dariusz Tylus
71. Marek Kawęcki
72. Roman Tarkowski
73. Regina Głaz
74. Paweł Krawczyk
75. Michał Nizioł
76. Marcin Orzeł
77. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach
78. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu
79. Mateusz Malec
80. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Malinianki”
81. Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach
82. Ewa Zielińska
83. Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół ” Pasieka”
84. Kinga Krzysztoń
85. Anna Czarny
86. Marek Kędra
87. Joanna Chmiel
88. Stanisław Kozik
89. Bożena Kowalska
90. Jolanta Widz
91. Wioletta Kulpa
92. Kinga Łukasik
93. Bożena Pąk
94. Dawid Smyl
95. Marek Łukasiewicz
96. Damian Startek
97. Magdalena Wojciechowska
98. Wojciech Tutka
99. Krzysztof Taradyś
100. Stowarzyszenie na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Polski „LEGION” im. Płk. Beliny Prażmowskiego
101. Adam Łukasz
102. Joanna Woszczyńska
103. Jerzy Łukasik
104. Marta Orzeł
105. Ilona Janik
106. Krzysztof Dyjach
107. Joanna Szponar
108. Rafał Pikula
109. Renata Flis
110. Dariusz Jewulski
111. Agnieszka Pikula