Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Leśny Krąg"

Janina Skubik

PREZES


Jan Witkowski

WICEPREZES


Marcin Kowalski

SKARBNIK


Marcin Sulowski

SEKRETARZ


Artur Pizoń

CZŁONEK


Henryk Michałek

CZŁONEK


Wiesław Dyjach

CZŁONEK


Krzysztof Kołtyś

CZŁONEK


Józef Zbytniewski

CZŁONEK


Witold Kowalik

CZŁONEK


Leszek Nosal

CZŁONEK


Skład Rady LGD "Leśny Krąg"

Marzena Dolecka - Jocek

PRZEWODNICZĄCA RADY


Zofia Fuszara

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Justyna Tomecka

CZŁONEK


Irena Krawiec

CZŁONEK


Agnieszka Jaskowska

CZŁONEK


Bożena Skowrońska

CZŁONEK


Iwona Piłat – Rząd

CZŁONEK


Grażyna Łysiak

CZŁONEK


Stanisław Mazur

CZŁONEK


Barbara Nazarewicz

CZŁONEK


Marian Ślusarz

CZŁONEK


Bożena Czajkowska

CZŁONEK


Rafał Kędra

CZŁONEK


Andrzej Majkowski

CZŁONEK


Włodzimierz Kostrzewa

CZŁONEK


Skład Komisji Rewizyjnej LGD "Leśny Krąg"

Spis Członków LGD „Leśny Krąg"


Członkowie sektor publiczny

1. Gmina Potok Wielki

2. Gmina Janów Lubelski

3. Gmina Modliborzyce

4. Powiat Janowski

5. Gmina Batorz

6. Gmina Chrzanów

7. Gmina Dzwola

8. Gmina Godziszów

9. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach

10. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

11. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

14. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

15. Janowski Ośrodek Kultury

16. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

17. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

18. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Potoku Wielkim

19. Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu

20. Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1

21. Przedszkole Publiczne Samorządowe nr 3

22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

23. Miejski Klub Sportowy „Janowianka”

24. Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach

25. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

26. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie

27. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury

28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach

29. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

 


Członkowie sektor gospodarczy

1. Tomasz Taradyś

2. Grażyna Skiba

3. Marian Brodowski (Eko-Owoc)

4. Iwona Piłat – Rząd

5. Wojciech Sulowski

6. Marcin Bzdyra

7. Czesława Sulowska

8. Janusz Lewandowski

9. Stanisław Mazur

10. Barbara Wereska

11. Irena Krawiec

12. Piotr Rzetelski

13. Rafał Taracha

14. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chrzanowie

15. Wiesław Kolasa

16. Adam Żelazko

17. Katarzyna Wit – Biniak

18. Stanisław Kozyra

19. Michał Wolski

20. Paweł Golec

21. WIND Sp. Z o. o.

22. Małgorzata Kamińska- Tomusiak

23. Rafał Góra

24. Andrzej Orzeł

25. Dariusz Moskal

26. Krzysztof Dyjach

27. Joanna Rycerz

28. Przemysław Bartnik

29. Tomasz Kiszka

30. Antoni Florczak

31. Małgorzata Tylus

32. ZALEW Sp z o. o.

33. Marian Stanicki

34. Alicja Kowal

35. Tomasz Szymanowski

36. Ewa Bednarczyk

37. Bartłomiej Gutek

38. Sebastian Spóz

39. Anna Nosal

40. Jacek Góra

41. Krzysztof Niemiec

42. Marek Sawicki

43. Jolanta Nicałek

44. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. c.

45. Marek Siembida

46. Teresa Ciosmak

47. Kazimierz Ciosmak

48. Marcin Frania

49. Łukasz Krzysztoń

50. Jan Król

51. Andrzej Giżka

52. Joanna Kalita

53. Hubert Niedziałek

54. Danuta Flis

55. Michał Sowa

56. Zbigniew Widz

57. Grzegorz Chmiel

58. Piotr Sawicki

59. Agnieszka Moskowicz

60. Piotr Skrzypek

61. Patryk Pietras

62. Zbigniew Kiszka

63. Grzegorz Rogożny

64. Genowefa Paluch

65. Renata Tarkowska

66. Elżbieta Siembida

67. Krzysztof Biernat

68. Anna Momot

69. Rafał Tomusiak

70. Michał Karwatowski

71. Katarzyna Jewulska

72. Dariusz Jakubaszek

73. Marek Witek

74. Jacek Michałek

75. Zbigniew Sawa

76. Patryk Krzysztoń

77. Teresa Syroka

78. Bożena Łata

79. Krystyna Kowal P.P.H. Carina S.C.

80. Eugeniusz Kowal P.P.H. Carina S.C.

81. Małgorzata Staszowska – Konwa

82. Piotr Chmiel

83. Barbara Placha


Członkowie sektor społeczny

1. Janina Skubik

2. Anna Oleszko

3. Aneta Amborska

4. Andrzej Wediuk

5. Artur Skiba

6. Dariusz Wojciechowski

7. Halina Szwedo

8. Marcin Kowalski

9. Elżbieta Kurzyna

10. Jadwiga Marzec

11. Teresa Kurlej

12. Jan Witkowski

13. Agata Stelmasiewicz

14. Waldemar Futa

15. Józef Zbytniewski

16. Józef Wieczorek

17. Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”

18. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki

19. Grażyna Łysiak

20. Antoni Sydor

21. Jarosław Lalik

22. Andrzej Majkowski

23. Klub Żeglarski „Zefir”

24. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”

25. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Adalbert”

26. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom

27. „Ad Astra” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

28. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”

29. Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

30. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego

31. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Żak” w Godziszowie

32. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Janowski

33. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Momotach Górnych

34. Bożena Deruś

35. Piotr Orzeł

36. Rafał Bownik

37. Marian Ślusarz

38. Robert Radzik

39. Zbigniew Rząd

40. Krystyna Wójcik

41. Bożena Ćwiek

42. Zenon Sydor

43. Marzena Dolecka – Jocek

44. Włodzimierz Kostrzewa

45. Zofia Gąbka

46. Bożena Czajkowska

47. Andrzej Jamroży

48. Bożena Skowrońska

49. Jan Bartnik

50. – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Godziszowie

51. Rafał Kędra

52. Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski

53. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy

54. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinkach

55. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanach Nowych

56. Ochotnicza Straż Pożarna w Branwi

57. Bartosz Piech

58. Wojciech Król

59. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu Potockim

60. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim

61. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej

62. Krystyna Krasa

63. Marcin Dobosz

64. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA

65. Czesław Kurzyna

66. Agata Spóz

67. Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku

68. Ewa Marton-Góra

69. Marta Zając

70. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Batorskiej

71. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Pierwszym

72. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziłowicach Trzecich

73. Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejowie

74. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Andrzejowie

75. Dariusz Tylus

76. Marek Kawęcki

77. Roman Tarkowski

78. Regina Głaz

79. Paweł Krawczyk

80. Michał Nizioł

81. Marcin Orzeł

82. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach

83. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu

84. Mateusz Malec

85. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Malinianki”

86. Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach

87. Ewa Zielińska

88. Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół ” Pasieka”

89. Kinga Krzysztoń

90. Anna Czarny

91. Marek Kędra

92. Joanna Chmiel

93. Bożena Kowalska

94. Jolanta Widz

95. Wioletta Kulpa

96. Kinga Łukasik

97. Bożena Pąk

98. Dawid Smyl

99. Marek Łukasiewicz

100. Damian Startek

101. Magdalena Wojciechowska

102. Wojciech Tutka

103. Krzysztof Taradyś

104. Stowarzyszenie na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Polski „LEGION” im. Płk. Beliny Prażmowskiego

105. Adam Łukasz

106. Joanna Woszczyńska

107. Jerzy Łukasik

108. Marta Orzeł

109. Ilona Janik

110. Krzysztof Dyjach

111. Joanna Szponar

112. Rafał Pikula

113. Renata Flis

114. Dariusz Jewulski

115. Agnieszka Pikula

116. Edyta Próchno

117. Renata Chmiel

118. Sylwia Bzdyrak

119. Angelika Bzdyrak

120. Rafał Czarnacki

121. Rafał Zarzeczny

122. Jarosław Kowalski

123. Towarzystwo Wędkarskie „BŁONIE”

124. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Trzecim

125. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli

126. Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantowie

127. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Potoku Stanach

128. Michał Gębala

129. Katarzyna Trela

130. Bartłomiej Trela

131. Robert Zapora

132. Stowarzyszenie „kreatywni zst.”

133. Justyna Baran – Tatarczak

134. Jaosław Tatarczak

135. Magdalena Sawicka – Zgnilec

136. Tomasz Wąsik

137. Mariusz Dąbek

138. Agata Tylus

139. Adam Momot

140. Piotr Kiszka

141. Katarzyna Witek

142. Krzysztof Kowal

143. Radosław Zaleski