Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Leśny Krąg"

Janina Skubik

PREZES


Jan Witkowski

WICEPREZES


Czesław Jaworski

SEKRETARZ


Marcin Kowalski

SKARBNIK


Jerzy Pietrzyk

CZŁONEK


Grzegorz Pyrzyna

CZŁONEK


Henryk Michałek

CZŁONEK


Stanisław Rożek

CZŁONEK


Krzysztof Kołtyś

CZŁONEK


Józef Zbytniewski

CZŁONEK


Witold Kowalik

CZŁONEK


Skład Rady LGD "Leśny Krąg"

Marzena Dolecka - Jocek

PRZEWODNICZĄCA RADY


Zofia Fuszara

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Lidia Tryka

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Irena Krawiec

CZŁONEK


Zbigniew Buryta

CZŁONEK


Bożena Skowrońska

CZŁONEK


Iwona Piłat – Rząd

CZŁONEK


Grażyna Łysiak

CZŁONEK


Stanisław Mazur

CZŁONEK


Barbara Nazarewicz

CZŁONEK


Marian Ślusarz

CZŁONEK


Bożena Czajkowska

CZŁONEK


Rafał Kędra

CZŁONEK


Andrzej Majkowski

CZŁONEK


Włodzimierz Kostrzewa

CZŁONEK


Skład Komisji Rewizyjnej LGD "Leśny Krąg"

Spis Członków LGD „Leśny Krąg"


Członkowie sektor publiczny

 1. Gmina Potok Wielki
 2. Gmina Janów Lubelski
 3. Gmina Modliborzyce
 4. Powiat Janowski
 5. Gmina Batorz
 6. Gmina Chrzanów
 7. Gmina Dzwola
 8. Gmina Godziszów
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
 10. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
 11. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
 15. Janowski Ośrodek Kultury
 16. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie
 17. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
 18. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Potoku Wielkim
 19. Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu
 20. Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1
 21. Przedszkole Publiczne Samorządowe nr 3
 22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 23. Miejski Klub Sportowy „Janowianka”
 24. Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach
 25. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
 26. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie
 27. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach
 29. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

Członkowie sektor gospodarczy

 1. Tomasz Taradyś
 2. Grażyna Skiba
 3. Marian Brodowski (Eko-Owoc)
 4. Iwona Piłat – Rząd
 5. Wojciech Sulowski
 6. Marcin Bzdyra
 7. Czesława Sulowska
 8. Janusz Lewandowski
 9. Stanisław Mazur
 10. Barbara Wereska
 11. Irena Krawiec
 12. Piotr Rzetelski
 13. Rafał Taracha
 14. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chrzanowie
 15. Wiesław Kolasa
 16. Adam Żelazko
 17. Katarzyna Wit – Biniak
 18. Stanisław Kozyra
 19. Michał Wolski
 20. Paweł Golec
 21. WIND Sp. Z o. o.
 22. Małgorzata Kamińska- Tomusiak
 23. Rafał Góra
 24. Andrzej Orzeł
 25. Dariusz Moskal
 26. Krzysztof Dyjach
 27. Joanna Rycerz
 28. Przemysław Bartnik
 29. Tomasz Kiszka
 30. Antoni Florczak
 31. Małgorzata Tylus
 32. ZALEW Sp z o. o.
 33. Marian Stanicki
 34. Alicja Kowal
 35. Tomasz Szymanowski
 36. Ewa Bednarczyk
 37. Bartłomiej Gutek
 38. Sebastian Spóz
 39. Anna Nosal
 40. Jacek Góra
 41. Krzysztof Niemiec
 42. Marek Sawicki
 43. Jolanta Nicałek
 44. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. c.
 45. Marek Siembida
 46. Teresa Ciosmak
 47. Kazimierz Ciosmak
 48. Marcin Frania
 49. Łukasz Krzysztoń
 50. Jan Król
 51. Andrzej Giżka
 52. Joanna Kalita
 53. Hubert Niedziałek
 54. Danuta Flis
 55. Michał Sowa
 56. Zbigniew Widz
 57. Grzegorz Chmiel
 58. Piotr Sawicki
 59. Agnieszka Moskowicz
 60. Piotr Skrzypek
 61. Patryk Pietras
 62. Zbigniew Kiszka
 63. Grzegorz Rogożny
 64. Genowefa Paluch
 65. Renata Tarkowska
 66. Elżbieta Siembida
 67. Krzysztof Biernat
 68. Anna Momot
 69. Rafał Tomusiak
 70. Michał Karwatowski
 71. Katarzyna Jewulska
 72. Dariusz Jakubaszek
 73. Marek Witek
 74. Jacek Michałek
 75. Zbigniew Sawa
 76. Patryk Krzysztoń
 77. Teresa Syroka

Członkowie sektor społeczny

 1. Janina Skubik
 2. Anna Oleszko
 3. Aneta Amborska
 4. Andrzej Wediuk
 5. Artur Skiba
 6. Dariusz Wojciechowski
 7. Halina Szwedo
 8. Marcin Kowalski
 9. Elżbieta Kurzyna
 10. Jadwiga Marzec
 11. Teresa Kurlej
 12. Jan Witkowski
 13. Agata Stelmasiewicz
 14. Waldemar Futa
 15. Józef Zbytniewski
 16. Józef Wieczorek
 17. Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”
 18. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki
 19. Grażyna Łysiak
 20. Antoni Sydor
 21. Jarosław Lalik
 22. Andrzej Majkowski
 23. Klub Żeglarski „Zefir”
 24. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”
 25. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Adalbert”
 26. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom
 27. „Ad Astra” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
 28. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
 29. Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 30. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego
 31. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Żak” w Godziszowie
 32. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Janowski
 33. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Momotach Górnych
 34. Bożena Deruś
 35. Piotr Orzeł
 36. Rafał Bownik
 37. Marian Ślusarz
 38. Robert Radzik
 39. Zbigniew Rząd
 40. Krystyna Wójcik
 41. Bożena Ćwiek
 42. Zenon Sydor
 43. Marzena Dolecka – Jocek
 44. Włodzimierz Kostrzewa
 45. Zofia Gąbka
 46. Bożena Czajkowska
 47. Andrzej Jamroży
 48. Bożena Skowrońska
 49. Jan Bartnik
 50. – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Godziszowie
 51. Rafał Kędra
 52. Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski
 53. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy
 54. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinkach
 55. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanach Nowych
 56. Ochotnicza Straż Pożarna w Branwi
 57. Bartosz Piech
 58. Wojciech Król
 59. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu Potockim
 60. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim
 61. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej
 62. Krystyna Krasa
 63. Marcin Dobosz
 64. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA
 65. Czesław Kurzyna
 66. Agata Spóz
 67. Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku
 68. Ewa Marton-Góra
 69. Marta Zając
 70. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Batorskiej
 71. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Pierwszym
 72. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziłowicach Trzecich
 73. Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejowie
 74. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Andrzejowie
 75. Dariusz Tylus
 76. Marek Kawęcki
 77. Roman Tarkowski
 78. Regina Głaz
 79. Paweł Krawczyk
 80. Michał Nizioł
 81. Marcin Orzeł
 82. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach
 83. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu
 84. Mateusz Malec
 85. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Malinianki”
 86. Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach
 87. Ewa Zielińska
 88. Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół ” Pasieka”
 89. Kinga Krzysztoń
 90. Anna Czarny
 91. Marek Kędra
 92. Joanna Chmiel
 93. Stanisław Kozik
 94. Bożena Kowalska
 95. Jolanta Widz
 96. Wioletta Kulpa
 97. Kinga Łukasik
 98. Bożena Pąk
 99. Dawid Smyl
 100. Marek Łukasiewicz
 101. Damian Startek
 102. Magdalena Wojciechowska
 103. Wojciech Tutka
 104. Krzysztof Taradyś
 105. Stowarzyszenie na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Polski „LEGION” im. Płk. Beliny Prażmowskiego
 106. Adam Łukasz
 107. Joanna Woszczyńska
 108. Jerzy Łukasik
 109. Marta Orzeł
 110. Ilona Janik
 111. Krzysztof Dyjach
 112. Joanna Szponar
 113. Rafał Pikula
 114. Renata Flis
 115. Dariusz Jewulski
 116. Agnieszka Pikula
 117. Edyta Próchno
 118. Renata Chmiel
 119. Sylwia Bzdyrak
 120. Angelika Bzdyrak
 121. Rafał Czarnacki
 122. Rafał Zarzeczny
 123. Jarosław Kowalski
 124. Towarzystwo Wędkarskie „BŁONIE”
 125. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Trzecim
 126. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli
 127. Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantowie