Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Leśny Krąg"

Aneta Kuźnicka

PREZES


Józef Zbytniewski

SKARBNIK


Marcin Sulowski

SEKRETARZ


Artur Pizoń

CZŁONEK


Henryk Michałek

CZŁONEK


Wiesław Dyjach

CZŁONEK


Krzysztof Kołtyś

CZŁONEK


Marcin Kowalski

CZŁONEK


Witold Kowalik

CZŁONEK


Leszek Nosal

CZŁONEK


Jan Witkowski

CZŁONEK


Skład Rady LGD "Leśny Krąg"

Marzena Dolecka - Jocek

PRZEWODNICZĄCA RADY


Grażyna Łysiak

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Michał Komacki

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Kędra

Sekretarz Rady


Anna Zygmunt

CZŁONEK


Sylwia Chołody

CZŁONEK


Patrycja Flis

CZŁONEK


Włodzimierz Kostrzewa

CZŁONEK


Marta Adamczyk

CZŁONEK


Iwona Piłat-Rząd

CZŁONEK


Bożena Skowrońska

CZŁONEK


Skład Komisji Rewizyjnej LGD "Leśny Krąg"

Spis Członków LGD „Leśny Krąg"

Członkowie sektor publiczny

 1. Gmina Potok Wielki
  rep. Leszek Nosal
 2. Gmina Janów Lubelski
  rep. Krzysztof Kołtyś
 3. Gmina Modliborzyce
  rep. Witold Kowalik
 4. Powiat Janowski
  rep. Artur Pizoń
 5. Gmina Batorz
  rep. Henryk Michałek
 6. Gmina Chrzanów
  rep. Marcin Sulowski
 7. Gmina Dzwola
  rep. Wiesław Dyjach
 8. Gmina Godziszów
  rep. Józef Zbytniewski
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
  rep. Andrzej Rząd
 10. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
  rep. Anna Brankiewicz
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
  rep. Anna Mazur
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych
  rep. Barbara Haliniak
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
  rep. Krystyna Ćwiek
 14. Janowski Ośrodek Kultury
  rep. Łukasz Drewniak
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
  rep. Krystyna Zyśko
 16. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
  rep. Barbara Nazarewicz
 17. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Potoku Wielkim
  rep. Krzysztof Zwolak
 18. Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu
  rep. Teresa Michałek
 19. Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
  rep. Elżbieta Gil
 20. Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 w Janowie Lubelskim
  rep. Halina Drelich
 21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim
  rep. Krzysztof Deruś
 22. Miejski Klub Sportowy „Janowianka”
  rep. Ryszard Ślusarz
 23. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach
  rep. Zenobia Trójczak
 24. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
  rep. Dorota Jamroży
 25. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie
  rep. Agnieszka Jaskowska
 26. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Dzwoli
  rep. Tomasz Jaszek
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach
  rep. Bożena Skowrońska
 28. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim
  rep. Agnieszka Graboś
 29. Michał Komacki
 30. Patrycja Flis

Członkowie sektor gospodarczy

1. Iwona Piłat – Rząd
2. Stanisław Mazur
3. Barbara Wereska
4. Irena Krawiec
5. Piotr Rzetelski
6. Adam Żelazko
7. Stanisław Kozyra
8. Małgorzata Kamińska- Tomusiak Przychodnia Weterynaryjna
9. Krzysztof Dyjach
10. Tomasz Kiszka
11. Antoni Florczak PHU FLORCZAK
12. ZOOM sp. z o.o. rep. Łukasz Lewczyk
13. Anna Nosal
14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROWIE” Rep. Włodzimierz Kostrzewa
15. Marek Siembida
16. Jan Król
17. Andrzej Giżka
18. Hubert Niedziałek
19. Piotr Sawicki
20. Rafał Tomusiak
21. Michał Karwatowski
22. Jacek Michałek
23. Bożena Łata
24. Piotr Chmiel
25. Wojciech Gąska
26. Tadeusz Pyrak
27. Przemysław Ożóg
28. Marta Adamczyk
29. Dorota Kozdra
30. Waldemar Dolat
31. Grażyna Łysiak
32. Agnieszka Kufera
33. Ranata Flis Perfect Day
34. Krawczyk Wiesława
35. Joanna Kulpa
36. Przemysław Kołtyś

Sektor Społeczny

1. Dariusz Wojciechowski
2. Halina Szwedo
3. Marcin Kowalski
4. Jan Witkowski
5. Waldemar Futa
6. Józef Zbytniewski
7. Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS” rep. Przemysław Momot
8. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki rep. Zofia Fuszara
9. Jarosław Lalik
10. Andrzej Majkowski
11. Klub Żeglarski „Zefir” Rep. Antoni Sydor
12. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz” rep. Małgorzata Pietras – Butryn
13. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Adalbert” rep. Renata Grzegórska
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom rep. Justyna Maciaszek
15. „Ad Adstra” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza rep. Emilia Żuber
16. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” rep. Paweł Wiśniewski
17. Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rep. Andrzej Łukasik
18. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego Rep. Izabela Wydra
19. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Żak” w Godziszowie rep. Helena Bańka
20. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Janowski rep. Andrzej Czaja
21. Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Wojciecha w Momotach Górnych rep. Ks. Kazimierz Sagan
22. Marta Stolarz (Koło Gospodyń Wiejskich)
23. Krystyna Wójcik
24. Zenon Sydor
25. Marzena Dolecka – Jocek
26. Bożena Czajkowska
27. Zbigniew Rząd
28. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Godziszowie Rep. Marek Łukasiewicz
29. Rafał Kędra
30. Marian Ślusarz
31. Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski rep. Jan Jarmuziewicz
32. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy Rep. Zbigniew Świercz
33. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinkach Rep. Marcin Buczek
34. Ochotnicza Straż Pożarna w Stany Nowe Rep. Stanisław Naurecki
35. Ochotnicza Straż Pożarna w Branwi Rep. Marian Liwak
36. Bartosz Piech
37. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu Potockim Rep. Eugeniusz Machulak
38. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim Rep. Grzegorz Kwiecień
39. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rep. Stanisław Zdybel
40. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA Rep. Jarosław Bańka
41. Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku Rep. Łukasz Dudek
42. Marta Zając
43. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Batorskiej Rep. Stanisław Rugała
44. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Pierwszym Rep. Czesław Mucha
45. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziłowicach Trzecich Rep. Roman Bielak
46. Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejowie Rep. Józef Łagód
47. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Andrzejowie Rep. Krystyna Krzos
48. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach Rep. Edward Kaproń
49. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu Rep. Tomasz Kliza
50. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich “Malinianki” Rep. Bożena Taradyś
51. Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach rep. Michał Kuźnicki
52. Bożena Kowalska
53. Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół ” Pasieka” rep. Stanisław Pikula
54. Marek Łukasiewicz
55. Damian Startek
56. Wojciech Tutka
57. Stowarzyszenie na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski “LEGION” im. Płk. Beliny Prażmowskiego Rep.: Bolesław Gzik
58. Adam Łukasz
59. Agnieszka Pikula
60. Edyta Próchno
61. Sylwia Bzdyrak
62. Angelika Bzdyrak
63. Jarosław Kowalski
64. Towarzystwo Wędkarskie “BŁONIE” rep. Robert Białoń
65. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Trzecim Rep. Henryk Widz
66. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli Rep. Jan Blacha
67. Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantowie Rep. Jan Jargiło
68. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Potoku Stanach rep. Ks. Józef Rainer
69. Katarzyna Trela (Butryn)
70. Stowarzyszenie “kreatywni zst.” rep. Aldona Pituch
71. Justyna Tomecka
72. Radosław Zaleski
73. Marian Giska
74. Łukasz Zbytniewski
75. Mateusz Bartosz Sawa
76. Aneta Kuźnicka
77. Łukasz Witek
78. Paweł Blacha
79. Konrad Wieleba
80. Katarzyna Kamińska-Kiszka
81. Krzysztof Bielak
82. Angelika Ożóg
83. Dominika Wołoszynek
84. Łucja Dolat
85. Agnieszka Pąk
86. Sylwia Tur
87. Andrzej Litwin
88. Michał Gajur
89. Magdalena Walas-Łyżka
90. Szymon Batorski
91. Anna Zygmunt
92. Sylwia Chołody
93. Andrzej Jaszyna
94. Magdalena Kamińska
95. Jan Tomusiak
96. Weronika Witkowska
97. Dominika Wieleba
98. Szymon Wojtan
99. Marta Kufera
100. Paweł Golec
101. Angelika Golec
102. Rafał Małek