Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Leśny Krąg"

Janina Skubik

PREZES


Jan Witkowski

WICEPREZES


Marcin Kowalski

SKARBNIK


Marcin Sulowski

SEKRETARZ


Artur Pizoń

CZŁONEK


Henryk Michałek

CZŁONEK


Wiesław Dyjach

CZŁONEK


Krzysztof Kołtyś

CZŁONEK


Józef Zbytniewski

CZŁONEK


Witold Kowalik

CZŁONEK


Leszek Nosal

CZŁONEK


Skład Rady LGD "Leśny Krąg"

Marzena Dolecka - Jocek

PRZEWODNICZĄCA RADY


Zofia Fuszara

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Stanisław Mazur

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Justyna Tomecka

CZŁONEK


Irena Krawiec

CZŁONEK


Agnieszka Jaskowska

CZŁONEK


Bożena Skowrońska

CZŁONEK


Iwona Piłat – Rząd

CZŁONEK


Grażyna Łysiak

CZŁONEK


Barbara Nazarewicz

CZŁONEK


Marian Ślusarz

CZŁONEK


Bożena Czajkowska

CZŁONEK


Rafał Kędra

CZŁONEK


Andrzej Majkowski

CZŁONEK


Włodzimierz Kostrzewa

CZŁONEK


Skład Komisji Rewizyjnej LGD "Leśny Krąg"

Spis Członków LGD „Leśny Krąg"


Członkowie sektor publiczny

 1. Gmina Potok Wielki
 2. Gmina Janów Lubelski
 3. Gmina Modliborzyce
 4. Powiat Janowski
 5. Gmina Batorz
 6. Gmina Chrzanów
 7. Gmina Dzwola
 8. Gmina Godziszów
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
 10. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim
 14. Janowski Ośrodek Kultury
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie
 16. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
 17. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Potoku Wielkim
 18. Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu
 19. Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1
 20. Przedszkole Publiczne Samorządowe nr 3
 21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 22. Miejski Klub Sportowy „Janowianka”
 23. Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach
 24. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
 25. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie
 26. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach
 28. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

 


Członkowie sektor gospodarczy

1. Tomasz Taradyś
2. Grażyna Skiba
3. Marian Brodowski (Eko-Owoc)
4. Iwona Piłat – Rząd
5. Wojciech Sulowski
6. Czesława Sulowska
7. Janusz Lewandowski
8. Stanisław Mazur
9. Barbara Wereska
10. Irena Krawiec
11. Piotr Rzetelski
12. Rafał Taracha
13. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chrzanowie
14. Wiesław Kolasa
15. Adam Żelazko
16. Katarzyna Wit – Biniak
17. Stanisław Kozyra
18. Michał Wolski
19. Paweł Golec
20. WIND Sp. Z o. o.
21. Małgorzata Kamińska- Tomusiak
22. Rafał Góra
23. Andrzej Orzeł
24. Dariusz Moskal
25. Krzysztof Dyjach
26. Joanna Rycerz
27. Przemysław Bartnik
28. Tomasz Kiszka
29. Antoni Florczak
30. Małgorzata Tylus
31. ZALEW Sp z o. o.
32. Marian Stanicki
33. Alicja Kowal
34. Tomasz Szymanowski
35. Ewa Bednarczyk
36. Bartłomiej Gutek
37. Sebastian Spóz
38. Anna Nosal
39. Jacek Góra
40. Krzysztof Niemiec
41. Marek Sawicki
42. Jolanta Nicałek
43. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. c.
44. Marek Siembida
45. Teresa Ciosmak
46. Kazimierz Ciosmak
47. Marcin Frania
48. Łukasz Krzysztoń
49. Jan Król
50. Andrzej Giżka
51. Joanna Kalita
52. Hubert Niedziałek
53. Michał Sowa
54. Zbigniew Widz
55. Grzegorz Chmiel
56. Piotr Sawicki
57. Agnieszka Moskowicz
58. Piotr Skrzypek
59. Patryk Pietras
60. Zbigniew Kiszka
61. Grzegorz Rogożny
62. Genowefa Paluch
63. Renata Tarkowska
64. Elżbieta Siembida
65. Krzysztof Biernat
66. Anna Momot
67. Rafał Tomusiak
68. Michał Karwatowski
69. Katarzyna Jewulska
70. Dariusz Jakubaszek
71. Marek Witek
72. Jacek Michałek
73. Zbigniew Sawa
74. Patryk Krzysztoń
75. Teresa Syroka
76. Bożena Łata
77. Krystyna Kowal P.P.H. Carina S.C.
78. Eugeniusz Kowal P.P.H. Carina S.C.
79. Małgorzata Staszowska – Konwa
80. Piotr Chmiel
81. Barbara Placha
82. Jacek Sieciechowicz
83. Marek Malec
84. Wojciech Gąska
85. Izabela Żak

 


Członkowie sektor społeczny

1. Janina Skubik
2. Anna Oleszko
3. Aneta Amborska
4. Andrzej Wediuk
5. Artur Skiba
6. Dariusz Wojciechowski
7. Halina Szwedo
8. Marcin Kowalski
9. Elżbieta Kurzyna
10. Jadwiga Marzec
11. Teresa Kurlej
12. Jan Witkowski
13. Agata Stelmasiewicz
14. Waldemar Futa
15. Józef Zbytniewski
16. Józef Wieczorek
17. Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”
18. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki
19. Grażyna Łysiak
20. Antoni Sydor
21. Jarosław Lalik
22. Andrzej Majkowski
23. Klub Żeglarski „Zefir”
24. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Pegaz”
25. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Adalbert”
26. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom
27. „Ad Astra” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
28. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
29. Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
30. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego
31. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Żak” w Godziszowie
32. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Janowski
33. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Momotach Górnych
34. Bożena Deruś
35. Piotr Orzeł
36. Rafał Bownik
37. Marian Ślusarz
38. Robert Radzik
39. Zbigniew Rząd
40. Krystyna Wójcik
41. Bożena Ćwiek
42. Zenon Sydor
43. Marzena Dolecka – Jocek
44. Włodzimierz Kostrzewa
45. Zofia Gąbka
46. Bożena Czajkowska
47. Andrzej Jamroży
48. Bożena Skowrońska
49. Jan Bartnik
50. – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Godziszowie
51. Rafał Kędra
52. Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski
53. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy
54. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinkach
55. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanach Nowych
56. Ochotnicza Straż Pożarna w Branwi
57. Bartosz Piech
58. Wojciech Król
59. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu Potockim
60. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim
61. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej
62. Krystyna Krasa
63. Marcin Dobosz
64. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA
65. Czesław Kurzyna
66. Agata Spóz
67. Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku
68. Ewa Marton-Góra
69. Marta Zając
70. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Batorskiej
71. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Pierwszym
72. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziłowicach Trzecich
73. Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejowie
74. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Andrzejowie
75. Dariusz Tylus
76. Marek Kawęcki
77. Roman Tarkowski
78. Regina Głaz
79. Paweł Krawczyk
80. Michał Nizioł
81. Marcin Orzeł
82. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach
83. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarajcu
84. Mateusz Malec
85. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Malinianki”
86. Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach
87. Ewa Zielińska
88. Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół ” Pasieka”
89. Kinga Krzysztoń
90. Anna Czarny
91. Marek Kędra
92. Joanna Chmiel
93. Bożena Kowalska
94. Jolanta Widz
95. Kinga Łukasik
96. Bożena Pąk
97. Dawid Smyl
98. Marek Łukasiewicz
99. Damian Startek
100. Magdalena Wojciechowska
101. Wojciech Tutka
102. Krzysztof Taradyś
103. Stowarzyszenie na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Polski „LEGION” im. Płk. Beliny Prażmowskiego
104. Adam Łukasz
105. Joanna Woszczyńska
106. Jerzy Łukasik
107. Marta Orzeł
108. Ilona Janik
109. Krzysztof Dyjach
110. Joanna Szponar
111. Rafał Pikula
112. Renata Flis
113. Dariusz Jewulski
114. Agnieszka Pikula
115. Edyta Próchno
116. Renata Chmiel
117. Sylwia Bzdyrak
118. Angelika Bzdyrak
119. Rafał Zarzeczny
120. Jarosław Kowalski
121. Towarzystwo Wędkarskie „BŁONIE”
122. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Trzecim
123. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli
124. Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantowie
125. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Potoku Stanach
126. Michał Gębala
127. Katarzyna Butryn
128. Bartłomiej Trela
129. Robert Zapora
130. Stowarzyszenie „kreatywni zst.”
131. Justyna Baran – Tatarczak
132. Jaosław Tatarczak
133. Magdalena Sawicka – Zgnilec
134. Tomasz Wąsik
135. Mariusz Dąbek
136. Agata Tylus
137. Adam Momot
138. Piotr Kiszka
139. Katarzyna Witek
140. Krzysztof Kowal
141. Radosław Zaleski
142. Justyna Tomecka
143. Marcin Ludian
144. Marian Giska
145. Agnieszka Chmiel
146. Katarzyna Pyz – Góra
147. Joanna Kulpa
148. Łukasz Zbytniewski