Kim jesteśmy?

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem i poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Partnerstwo powstało w 2006 roku w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+

Partnerstwo LGD „Leśny Krąg” przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci siedmiu gmin, powiatu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz osoby fizyczne, razem 103 członków funkcjonujących na spójnym obszarze, w oparciu o wielowiekowe więzy historyczne, kulturowe i przyrodnicze – głównie obszar Lasów Janowskich.


Poprzez promocję i pracę naszych członków chcemy zachęcić kolejnych animatorów do pracy na swoim terenie, wykorzystać tkwiący w nich potencjał w celu realizacji wspólnych zadań oddolnego podejścia programu Leader i pełnego osiągnięcia założonych celów. Współpraca oraz wspólny wysiłek ludzi z różnych sektorów umocni wiarę w możliwość poprawy jakości życia oraz sytuacji ekonomicznej w naszej „małej ojczyźnie”.

Misja

Poprawa jakości życia, pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców z terenu LGD do innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych, dostępnych środków zewnętrznych przez współpracę samorządów lokalnych, przedsiębiorców i organizacji samorządowych.

Kto może zostać naszym członkiem?

Każdy kto działa, lub chce działać na rzecz rozwoju terenu LGD „Leśny Krąg” jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć się do naszych działań.

Zarówno osoby fizyczne(mieszkańcy i sympatycy Ziemi Janowskiej), jak również osoby prawne (m. in stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej (Rady Sołeckie, Grupy Odnowy Wsi, Domy Kultury, itd.).

Chętnie nawiązujemy również współpracę z innymi partnerstwami i Lokalnymi Grupami Działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura LGD Leśny Krąg, które mieści się w Janowie Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 16 tel. 15 8722 652 lub na naszą stronę internetową www.lesnykrag.pl