15 czerwca, 2023
LGD logo

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 przyjęta i złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Szanowni mieszkańcy, W dniu 7 czerwca 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029. LSR to dokument […]
26 maja, 2023
LGD logo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

Poniżej materiały na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” (2 czerwca 2023, godz. 13.00): Uchwala Nr 1/2/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa […]
19 maja, 2023
LGD logo

ZAPROSZENIE

Niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej nr 16, na podstawie §19 pkt 4 oraz §19 pkt […]
10 maja, 2023
LGD logo

Konsultacje budżetu i wskaźników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada do konsultacji społecznych budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze […]
8 maja, 2023
LGD logo

Plan komunikacyjny do konsultacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada Plan Komunikacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem strategii komunikacji jest wymiana informacji […]
4 maja, 2023
LGD logo

Zaproszenie na konsultacje ewaluacji i monitoringu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada Procedurę Monitoringu i Ewaluacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem opracowanego dokumentu jest […]