16 lipca, 2015

Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniach 01 […]
16 lipca, 2015

Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków od 19 grudnia 2011r. do 2 stycznia 2012r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabory wniosków od 27 października 2011r. do 25 listopada 2011r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Różnicowanie […]
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 21.06.2011

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (.pdf)
16 lipca, 2015

Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 2011r.

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Tworzenie […]
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 13.06.2011

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw (.pdf)
16 lipca, 2015

Małe Projekty – konsultacje w ramach uzupełnień/poprawek do wniosków!

Biuro LGD „Leśny Krąg” oferuje bezpłatną pomoc przy sporządzaniu poprawek do wniosków dla beneficjentów, którzy złożyli do LGD wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w […]
16 lipca, 2015

Bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji aplikacyjnej

Szanowni Państwo! W związku z przeprowadzanymi przez LGD „Leśny Krąg” naborami na działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” LGD udziela beneficjentom […]
16 lipca, 2015

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabory wniosków od 1 czerwca 2011 r. do 21 czerwca 2011r

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabory wniosków od 23 maja 2011r. do 13 czerwca 2011r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Małe projekty – zestawienie wniosków i lista rankingowa

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty (.pdf) Lista rankingowa wniosków […]
16 lipca, 2015

Ocena wniosków złożonych do LGD ‘Leśny Krąg” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 27 kwietnia 2011r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 28 marca – 18 kwietnia 2011r. w ramach działania […]
16 lipca, 2015

Odnowa i Rozwój Wsi – zestawienie i ranking wniosków

Ranking wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi (.pdf) Zestawienie wniosków złożonych do dofinansowania w ramach Odnowa i rozwój wsi (.pdf)
16 lipca, 2015

Małe projekty – nabory wniosków od 31 marca 2011

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków od 28 marca 2011

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]