Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzwola

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzwola

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymanego  za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” udało się wykonać modernizację świetlicy wiejskiej w Dzwoli.

W ramach inwestycji wykonano: wymianę posadzki, wymianę drzwi, prace elektryczne, remont łazienki oraz remont ścian i sufitów. Koszt prac przedstawia się następująco: dofinansowanie w kwocie 59789,22 zł, środki własne Gminy Dzwola 50000,00 zł.