Kto może zostać naszym członkiem?

Każdy kto działa, lub chce działać na rzecz rozwoju terenu LGD „Leśny Krąg” jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć się do naszych działań.

Zarówno osoby fizyczne(mieszkańcy i sympatycy Ziemi Janowskiej), jak również osoby prawne (m. in stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej (Rady Sołeckie, Grupy Odnowy Wsi, Domy Kultury, itd.).

Chętnie nawiązujemy również współpracę z innymi partnerstwami i Lokalnymi Grupami Działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura LGD Leśny Krąg, które mieści się w Janowie Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 16 tel. 15 8722 652 lub na naszą stronę internetową www.lesnykrag.pl