Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym,