16 lipca, 2015

Listy rankingowe wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie.

Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listy rankingowe wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniu 03 […]
16 lipca, 2015

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie – Małe Projekty

Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniu 12 […]
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do dofinansowania do Biura LGD Leśny Krąg

  Zestawienie wniosków złożonych do dofinansowania w ramach naboru na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (.xls)   Zestawienie wniosków złożonych do dofinansowania w ramach naboru na […]
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Małe Projekty

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty (.xls)
16 lipca, 2015

Uwaga !!! Zmiana formularza wniosku na działanie Odnowa i rozwój wsi !!!

Szanowni Państwo, Informujemy że zarządzeniem nr 80/2012 Prezesa ARiMR został zmieniony formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi obecnie obowiązująca wersja wniosku […]
16 lipca, 2015

Nabory wniosków od 02 listopada do 23 listopada 2012r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Małe projekty – nabory wniosków od 15 października do 05 listopada 2012r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Małe Projekty ranking wniosków – styczeń 2012

„Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniu 08 […]
16 lipca, 2015

Małe projekty – nabory wniosków od 02 stycznia do 31 stycznia 2012r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków od 19 grudnia 2011r. do 2 stycznia 2012r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]