Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty