Małe Projekty – nabór wniosków od 22 marca do 6 kwietnia 2010r.

http://www.lesnykrag.pl/editor/xinha/plugins/ImageManager/editor_images/grafika/nabory_projektow/Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe Projekty. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 22 marca 2010 r. do 6 kwietnia 2010 r. Niżej załączamy pełną treść ogłoszenia wraz z formularzem wniosku, instrukcją wypełniania wniosku i załącznikami a także z formularzem wniosku i instrukcją w zakresie wyprzedającego finansowania.

Wnioskodawców, którzy przygotowują projekty do niniejszego naboru w ramach działania „Małe projekty”, informujemy, że Załącznik 2MP – Poświadczenie o członkostwie w LGD lub innej organizacji społecznej nie wypełniają wnioskodawcy, lecz LGD lub organizacja, której wnioskodawca jest członkiem. W przypadku poświadczenia wydawanego przez LGD, wnioskodawca będący członkiem LGD „Leśny Krąg”, proszony jest o wystąpienie do Biura z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wydanie poświadczenia przed złożeniem wniosku. Informacja ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy we wniosku chcą dołączyć Załącznik 2MP.