Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – składanie wniosków

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – składanie wniosków

Informujemy że w naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” i trwającym od 14.06.2010 do 28.06.2010 nie wpłynął żaden wniosek.