16 lipca, 2015

Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniach 01 […]
16 lipca, 2015

Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków od 19 grudnia 2011r. do 2 stycznia 2012r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabory wniosków od 27 października 2011r. do 25 listopada 2011r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Działania 4.1/413 – […]
16 lipca, 2015

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Różnicowanie […]
16 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 21.06.2011

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (.pdf)
16 lipca, 2015

Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 2011r.

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Tworzenie […]