Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniach 01 grudnia 2011 r., które zostały złożone w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ogłoszonym naborze. Nabór rozpoczął się 27 października 2011 r. i zakończył się 25 listopada 2011r.