Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 2011r.

Lista rankingowa wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 2011r.