Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.