Przygotowanie LSR na lata 2023 – 2027

10 maja, 2023
LGD logo

Konsultacje budżetu i wskaźników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada do konsultacji społecznych budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze […]
4 maja, 2023
LGD logo

Zaproszenie na konsultacje ewaluacji i monitoringu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada Procedurę Monitoringu i Ewaluacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem opracowanego dokumentu jest […]
1 marca, 2023
LGD logo

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 15 marca 2023 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza do udziału w pracach nad LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027. Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców z obszaru gmin: […]
27 stycznia, 2023
LGD logo

Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania na lata 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Leśny […]
23 listopada, 2022
LGD logo

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 7 grudnia 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza do udziału w pracach nad LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027. Do konsultacji społecznych zapraszamy samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych […]
30 czerwca, 2022

W Stowarzyszeniu LGD “Leśny Krąg” trwają już prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” działa na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego od 2004r.W okresie Programowania PROW na lata 2014-2020 realizuje Lokalną Strategię Rozwoju – budżet […]