Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 15 marca 2023 r.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 15 marca 2023 r.

LGD logo

LGD logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza do udziału w pracach nad LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027. Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców z obszaru gmin: Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce, Janów Lubelski, Potok Wielki, Batorz.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 13.00 w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 16, 23-300 Janów Lubelski.

Zakres działania punktu:
-Cele i wskaźniki
-Podział budżetu na poszczególne cele
-Zasady monitorowania i ewaluacji LSR
-Plan Komunikacyjny

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Leśny Krąg”