Nabór II od 15 lipca do 29 lipca 2013 Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Zarząd Województwa Lubelskiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Odnowa i rozwój wsi – (limit dostępnych środków 1 621 486,00 zł)

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 15 lipca do 29 lipca 2013r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków: wnioski wnioski (2 egzemplarze oryginał, kopia oraz płyta CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Leader, oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg,
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, oraz na stronie internetowej www.lesnykrag.pl. Ponadto dostępne są również na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl.

6. Operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest muszą być uzyskać przynajmniej 30% punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Załączniki: