Umowa na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 została podpisana.

Umowa na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 została podpisana.

Z radością informujemy, że 14.12.2023r. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” podpisali z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Udało nam się pozyskać 6 mln zł na rozwój naszego regionu.
Środki te przeznaczone zostaną na działania aktywizacyjne z uwzględnieniem seniorów, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, a także modernizację i budowę infrastruktury niekomercyjnej, rozwój przedsiębiorczości, zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych i przyczynili się do powstania dokumentu.