Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

W dniu 18 maja 2016 r. podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego   na realizację Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 która opiewała na kwotę 5 400 000,00 zł.  

Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” otrzymało dwa bonusy w postaci zwiększenia środków finansowych.  Dotychczas rozdysponowana została kwota 5 985 701,21 zł. 

Ze środków jakie pozyskaliśmy z PROW 2014-2020 wsparliśmy 8 istniejących firm  na łączną kwotę 1 566 143,66 zł. Powstało 18 nowych podmiotów gospodarczych założonych przez osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze powiatu janowskiego. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono  1 222 567,60 zł.

Na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne przeznaczono 2 523 992,68zł, dzięki temu zostało wspartych 18 obiektów, a na rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne  oraz budowę lub przebudowę ciągów pieszych  lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych przeznaczono łączną kwotę 522 997,27. Ponad 150 000,00 zł przeznaczono na granty. Aktualnie zakończył się nabór na rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej na kwotę ponad 516 000,00 zł. Do dyspozycji pozostaje jeszcze kwota ponad 184 000,00 zł  z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.

Środki jakie pozyskaliśmy zostały wykorzystane przez przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje kultury z obszaru powiatu janowskiego na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na rozwój gospodarczy obszaru.