Konsultacje społeczne w zakresie tworzenia nowych Lokalnych Kryteriów wyboru