Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami sołectw: Dąbie, Lute oraz Słupie

LGD_okrag__e_logoRETINAlodr-logo-767x1068

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

wraz z

Zespołem Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim

serdecznie zapraszają na spotkanie Społeczności Lokalnej

 

Jeżeli jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, lokalnym liderem, przedstawicielem Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ośrodka Kultury lub działasz w Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, stowarzyszeniu, fundacji i jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zapraszamy do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu mieszkańców sołectw: Dąbie, Lute oraz Słupie.

Informacje uzyskane od Państwa pomogą określić jaką część przyszłego budżetu przeznaczyć na wsparcie przedsiębiorczości oraz pozostałe działania i jakie projekty będą chcieli Państwo realizować.

Data spotkania: 06.11.2015 r. – (piątek) godz. 18.15

Miejsce spotkania: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu