Zaproszenie do wypełnienia ankiety – Ewaluacja zewnętrzna

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – Ewaluacja zewnętrzna

questionnaire

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia
w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do Ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety,
Zarząd LGD “Leśny Krąg”