Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lubelskiego 4 grudnia 2007

Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lubelskiego 4 grudnia 2007

Miejsce wyjazdu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim.
Lubelski Okręgowy Związek Narciarski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.

Cel wyjazdu:
Zapoznanie  się z organizacją narciarstwa biegowego i praktyczną stroną prowadzenia imprez w tym zakresie.
Zapoznanie się z bazą jednego z Uczniowskich Klubów Sportowych zrzeszonych w LOZN.

Organizator wyjazdu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LEŚNY KRAG” w Janowie lubelskim.
(Samochód użyczony przez UG Modliborzyce.)

Uczestnicy wyjazdu:

1. Antoni Sydor – LGD Janów Lubelski,
2. Artur Skiba – LGD Janów Lubelski,
3. Radosław Szymański  – opiekun grupy narciarskiej – Zespół Szkół w Janowie Lubelskim,
4. Andrzej Sulowski – opiekun grupy narciarskiej – Zespół Szkół w Potoczku,
5. Krzysztof Koszałka  – opiekun grupy narciarskiej – Zespół Szkół w Wierzchowiskach,
6. Grzegorz Nieborak  – opiekun grupy narciarskiej – Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

Gospodarze spotkania:

1. Stanisław Pryciuk – Dyrektor OSiR w Tomaszowie Lubelskim,
2. Leszek Kleszczyński – Sekretarz LOZN,
3. Waldemar Kołcun – V – ce Prezes LOZN, opiekun UKS.

Opis:
Przeprowadzono rozmowy w biurze Dyrektora OSiR:

1. przedstawiono dotychczasowy zakres prac przygotowawczych do Biegu Narciarskiego „BIEG BOBRA” w czasie Zimowej Imprezy Promocyjnej – luty 2008 r. w Janowie Lubelskim,
2. uzyskano informacje o organizacji biegów narciarskich w których uczestniczą UKS a także biegach o formule otwartej oraz zasadach współpracy OSiR w Tomaszowie Lubelskim i LOZN z UKS –ami i innymi Klubami ( jest ich 22 ),
3. uzyskano informacje o możliwości pozyskania nart z PZN z funduszu promocji,
4. Gospodarze zwrócili uwagę że jest konieczna baza bytowa bezpośrednio przy trasie: toaleta, natrysk, przebieralnia, konsumpcja, co pozytywnie wyróżnia trasy w Tomaszowie Lubelskim na tle całej Polski,
5. w Tomaszowie Lubelskim nie realizują biegów biathlonowych,
6. Gospodarze poinformowali o planach rozwoju: Roztoczańskie Centrum Sportu, rozwój nartorolek, zakup sprzętu, rozbudowa tras, dla prowadzenia imprez ogólnopolskich.

Dokonano oględzin:

1. pomieszczenia „narciarni” z nartami, osprzętem i urządzeniami do smarowania nart,
2. części trasy asfaltowej do nartorolek wokół Stadionu TS „TOMASOWIA”,
3. części tras narciarstwa biegowego.

Uzgodniono:

1. dalszą współpracę z zakresie organizacji narciarstwa biegowego,
2. uczestnictwo ekipy z Janowa Lubelskiego w imprezie w Tomaszowie Lubelskim,
3. pomoc sędziowską z LOZN w Biegu Narciarskim „BIEG BOBRA” w czasie Zimowej Imprezy Promocyjnej – luty 2008 r.,
4. możliwość zaopiniowania przez LOZN „Regulaminu Porządkowego Trasy Narciarstwa Biegowego w OSiR w Janowie Lubelskim”.

Wnioski uczestników wyjazdu:

1. należy prowadzić przygotowania i przeprowadzić Bieg Narciarski „BIEG BOBRA” w czasie Zimowej Imprezy Promocyjnej – luty 2008 r. w aktualnym stanie organizacyjnym,
2. należy dążyć do organizacji narciarstwa biegowego w Janowie Lubelskim w ramach LOZN i do budowy infrastruktury analogicznej jak w OSiR  w Tomaszowie Lubelskim,
3. należy ustalić zasady ponoszenia kosztów przygotowania ekip i uczestnictwa w ZIP 2008 oraz innych imprezach narciarstwa biegowego organizowanych przez LGD,
4. należy opracować koncepcję Trasy (toru) łyżworolek jako zastępczego miejsca sportu i rekreacji oraz zastępczego elementu dla nart biegowych i śladowych,
5. należy Trasy Narciarskie w Janowie Lubelskim ująć do Strategii LGD.

GALERIA 

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest komplet zdjęć wykonanych przez Radosława Szymańskiego.

Sporządził: Antoni Sydor

Sprawozdanie uzgodniono z uczestnikami wyjazdu.