Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lubelskiego 19 wrzesień 2006

Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lubelskiego 19 wrzesień 2006
 

Miejsce wyjazdu: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim

Lubelski Okręgowy Związek Narciarski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

Cel wyjazdu: 

Zapoznanie się z praktyczną organizacją narciarstwa biegowego.

Organizator wyjazdu:

LGD “Leśny Krąg”

Uczestnicy wyjazdu:

Irena Kędzierska – UG Modliborzyce, wiceprezes LGD

Halina Szwedo – OPS Modliborzyce, skarbnik LGD

Waldemar Futa – sekretarz zarządu LGD

Antoni Sydor KŻ Zefir – członek LGD

Jarosław Lalik – członek lgd – BIURO

Krzysztof Deruś – dyr OSiR Janów Lub.

Gospodarze spotkania:

Stanisław Pryciuk – dyrektor OSiR Tomaszów Lubelski

Leszek Kleszczyński – sekretarz Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Narciarskiego

OPIS:

Przeprowadzono rozmowy w biurze dyrektora OSiR. Przedstaniono zamiar przeprowadzenia zawodów biuthlonu w miesiącu lutym 2007 na trasie OSiR w Janowie Lubelskim – Kruczek. 

Oraz organizacji tras narciarstwa biegowego w Janowie i okolicy.

Uzyskano podstawowe informacje o:

>działalności OSiR Tomaszów Lubelski

>działalności ZO PZN – zs Tomaszów Lubelski

>sposobu organizacji imprez narciarstwa biegowego w oparciu o UKS (Uczniowskie Kluby Sportowe) i powszechnej, bezpłatnej dostępności obiektów sportowych dla społeczeństwa w godzinach od 8 do 22 (otwartość i oświetlenie)

>relacjach i współpracy pomiędzy OSiR Tomaszów Lubelski i ZO PZN

Dokonano oględzin:

>Kortów tenisowych ziemnych

>stadionu TS “Tomasovia”

>początkowego odcinka tras narciarstwa biegowego 

>toru do łyżworolek

Uzgodniono:

>wolę wzajemnej współpracy miast w dziedzinie narciarstwa biegowego 

>uczestnictwo ekipy z Janowa Lubelskiego w zawodach narciarstwa biegowego  w najbliższym sezonie w celu zapoznania się ze stroną praktyczną: tras narciarstwa biegowego, organizacji zawodów, finansowania zawodów.

>nadesłanie z Tomaszowa do Janowa do LGD planów tras narciarstwa biegowego 

Wnioski uczestników Wyjazdu:

>wskazane byłoby powołanie w Janowie Lubelskim Klubu Narciarskiego działającego w strukturach PZN, rolą klubu byłaby min. działalność inspiratorska w powołaniu UKS narciarstwa biegowego, współpracy z PZN(min.współpraca w projektowaniu, nadzorze nad budową oraz licencjonowanie tras, kadry i zawodników)

>organizacja imprez narciarstwa biegowego winna być realizowana przez OSiR i Kluby w sposób sprawdzony i realizowany w Tomaszowie Lubelskim

>o strzelectwie w zakresie biathlonu winna wypowiedzieć się osoba mająca odpowiednie ku temu uprawnienia

> należy powołać Zespół do przygotowania Zawodów Narciarskich “Trasą Leśnego Kręgu”.

 

GALERIA

 

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest komplet zdjęć wykonanych przez: 

Waldemar Futa i Jarosław Lalik

Janów Lubelski dnia 20.09.2006 sporządzili: Antoni Sydor, Jarosław Lalik
Sprawozdanie uzgodniono z uczestnikami wyjazdu