Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lub. 4.12.2007

Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lub. 4.12.2007

autorzy zdjęć: Radosław Szymański