Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” zaprasza, na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu
 27 lutego 2023 r.

o godz. 14.00 w Biurze Stowarzyszenia,
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

Zgodnie z Wytyczną, (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). oraz Podręcznikiem Monitoringu i ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian
w otoczeniu LSR.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going, który został wprowadzony do realizacji przez Lokalne Grupy Działania – Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura i Członków Stowarzyszenia reprezentujących różne sektory, beneficjentów działań wdrażanych za pośrednictwem LGD, wnioskodawców, oraz mieszkańców obszaru LGD „Leśny Krąg”.

W załączeniu: Zaproszenie.