Szkolenie Rady LGD „Leśny Krąg”

25 marca 2010r. odbyło się szkolenie dla Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania” – „Wybór operacji przez Radę LGD – praktyczne przygotowanie do przeprowadzanych naborów w ramach LSR”.
Szkolenie poświęcone było zasadom oceny i wyboru operacji przez LGD „Leśny Krąg” i obejmowało następujące zagadnienia:

– procedura oceny i wyboru operacji przewidziana w Regulaminie Rady i Lokalnej Strategii Rozwoju,
– ocena zgodności operacji ze strategią LGD Chata Kociewia,
– ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru,
– dodatkowe dokumenty wymagane od wnioskodawców, niezbędne do oceny i wyboru operacji przez LGD.
Szkolenie w formie warsztatów poprowadziła Pani Katarzyna Boczek.