Opis projektu – aktualizacja

lcoim

W ramach projektu pn. LCOI-Eastern European Gateway powstanie narzędzie do kompleksowej obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych na obszarze Polski Wschodniej. Obejmie tworzenie vortalu i budowę Systemu  LCOI- Loklanych Centrów Obsługi Inwestora oraz specjalistycznego oprogramowania transmisji danych, filtracji, przekazu informacji, personalizacji użytkownika. Powstanie profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę internetową dla zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej, zaopatrzony w najnowszej generacji oprzyrządowanie i funkcjonalne programy. Pierwszą fazę stanowić będzie standardowa strona WWW, która w czasie zostanie przekształcona w profesjonalny interaktywny Vortal. Zastosowane rozwiązania IT będą innowacyjne, dotychczas nie stosowane w Europie. Vortal LCOI to wirtualna brama do najciekawszych informacji i ofert z 5 wschodnich województw. Zadanie obejmie również procedurę wdrożenia i administrowania vortalem. Odpowiednio skonstruowany formularz ofert, unikatowe oprogramowanie, selekcja i transmisja danych, pozwali stworzyć personalną wyszukiwarkę, która samodzielnie dokonuje na określone potrzeby zaprogramowanej selekcji.

Wystarczało będzie dokonać odpowiedniego wpisu na formularzu ofertowym, by stworzony system samodzielnie  wyszukał w „sieci” partnera i zainteresował go określoną propozycją. Jednocześnie, wpisane kryteria w prezentowanej przez system ofercie, dzięki specjalnemu oprogramowaniu zidentyfikuje  w „sieci” grupę oczekujących na takie propozycje oraz prześle  ich dane i oczekiwania.

Odpowiednie wykorzystane, połączenie i skonfigurowanie najnowszych produktów Google i Microsoft tworzą system LCOI zmieniającym dotychczasowy  standard i dostęp do informacji.

Przygotowanie takich narzędzi dla obszaru pięciu województw Polski Wschodniej (32% terytorium Kraju) skraca czas dotarcia do Inwestora, ułatwia dostęp i gwarantuje efektywność nakładów.

Lokalne Centra Obsługi Inwestorów powstały przy stowarzyszeniach Lokalnych Grup Działania ( LGD ), działających na bazie Sektorowego Programu Operacyjnego – Programu LEADER. LGD posiadające kilkuletnie doświadczenie, potencjał administracyjny, umiejętność zarządzania środkami publicznymi i unijnymi, doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój obszarów wiejskich, bezpośrednio współpracują z lokalnymi samorządami, posiadają dużą i wnikliwą wiedzę o regionie, znają zalety i miejscowe problemy – co w przypadku realizacji Projektu „LCOI- Eastern  European Gateway” ma duże i zasadnicze znaczenie. Podbudowa projektu na bazie istniejących Centrów Obsługi Inwestora powstałych przy LGD-ach jest uzasadniona – Zasięg działania LGD w województwach PW jako udział gmin spełniających warunki dostępu do osi IV PROW 2007-2013 przedstawia się następująco: Świętokrzyskie – 100%, Lubelskie – 100%, Podkarpackie – 100%, Warmińsko-Mazurskie – 96%, Podlaskie – 99,1% (na podstawie danych urzędów marszałkowskich). LGD-y nie obejmują swoim zasięgiem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, stąd konieczność włączenia do projektu podmiotu, który zadania przewidziane w projekcie zrealizuje na tych obszarach – Stowarzyszenie Dream Team.

W oparciu o zawarte deklaracje uczestnictwa w projekcie (porozumienie)  powstała sieć ściśle współpracujących ze sobą podmiotów. Celem takiego porozumienia jest stworzenie optymalnych warunków do uzyskania wzrostu konkurencyjności, dążenie do wyrównania szans rozwojowych oraz przyspieszenia tempa rozwoju i podniesienie poziomu gospodarczego w tych regionach- poprzez standaryzację działań, spójną politykę marketingową, czytelny i rzetelny dostęp do informacji. Swoim zasięgiem (na mocy dotychczasowych i planowanych porozumień ) obejmą cały region Polski Wschodniej. Są wystarczająco mobilne, by dotrzeć do każdej interesującej lokalnej oferty inwestycyjno- produktowej lub wręcz ją stworzyć dla zainteresowanych. Powstałe podmioty będą bezpośrednio współpracować z już funkcjonującymi Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Będą uzupełniać i wzbogacać ich zasoby ofertowe, korzystać z dotychczasowych doświadczeń, a także służyć wiedzą zdobytą na rynku lokalnym oraz udostępniać posiadane narzędzia przekazu i promocji.

Stworzona sieć służyć ma sprzedaży potencjalnym inwestorom, handlowcom i turystom pozytywnego i przyjaznego wizerunku obszaru Polski Wschodniej

Istotnym elementem powodzenia projektu jest promocja i reklama projektu na rynkach zewnętrznych UE, w szczególności w regionach zamieszkałych przez Polonię i w dużych ośrodkach biznesowych.

Założono w projekcie organizację tematycznych konferencji podczas  prestiżowych międzynarodowych targów na terenie Polski i zagranicą.

W szczególności w projekcie założono organizację konferencji/prezentacji na terenie USA (Chicago, Nowy York ), w Kanadzie (Toronto) oraz na atrakcyjnych rynkach wschodnich, w tym w Rosji, Ukrainy, a także na terenie dalekiego wschodu: do Chin, Singapuru, Hong Kongu, Południowej Korei.

 

lcoi_stopka