Zakres „małych projektów”

Zakres „małych projektów” – uszczegółowienie zakresów pomocy !

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków do Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”, w ramach działania „małe projekty”, prosimy o zapoznanie się z prezentacją, przekazaną Lokalnym Grupom Działania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 31 marca 2010r. Prosimy o uważne przejrzenie tej informacji pod kątem kosztów kwalifikowanych i wpisywanie się ich w zakresy pomocy.

Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” – Anna Makowska