Spotkanie autorskie

starostwo_publikacje

 
W dniu 4 lutego 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie autorskie promujące publikacje tematyczne o Powiecie Janowskim dla turystów, znajdującym się w całości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju przyjętą przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziania ,,Leśny Krąg” wydane w ramach projektu pt. ,,Przygotowanie i wydanie serii publikacji o Powiecie Janowskim dla turystów, znajdującym się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 4.1/413 operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli Pan Zenon Baranowski – autor tekstu publikacji oraz Pan Marek Jawor – przedstawiciel wydawcy.