O projektach realizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Janowie Lubelskim.

O projektach realizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Janowie Lubelskim.

Zebranie_28

 
W dniu 28 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na którym podsumowano prace po 1 –szym roku funkcjonowania nowego Zarządu. Wśród ocen różnych przedsięwzięć, działań i wydarzeń znalazł się m. in. projekt z Regrantingu, jako jeden z trzech projektów prowadzonych w powiecie janowskim. Projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe i Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg”.