Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. “Lokalne Centra Obslugi Inwestora – Eastern European Gateway”

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. “Lokalne Centra Obslugi Inwestora – Eastern European Gateway”

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. “Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway”

Miło nam poinformować że Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg została partnerem projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway na realizację którego w grudniu 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” Środki na realizację przedsięwzięcia zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.