Wyniki rekrutacji na stanowiska Specjalisty i Inspektora w LGD “Leśny Krąg”

Wyniki rekrutacji na stanowiska Specjalisty i Inspektora w LGD “Leśny Krąg”

Wyniki rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI – Region

Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” informuje iż decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22 stycznia 2010 r. w wyniku postępowania konkursowego Specjalistą ds. Marketingu i Rozwoju LCOI – Region został Pan Michał Nizioł, który spełnił wymogi formalne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dot. w/w stanowiska, oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 41 punktów w II etapie rekrutacyjnym na który składał się egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wyniki rekrutacji na stanowisko Inspektor LCOI – Region

Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” informuje iż decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22 stycznia 2010 r. informuje, że w wyniku postępowania konkursowego Inspektorem LCOI – Region została Pan Adam Łukasz, który spełnił wymogi formalne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dot. w/w stanowiska, oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 25 punktów w II etapie rekrutacyjnym na który składał się egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Prezes LGD Leśny Krąg
Janina Skubik