Powstaje Lokalna Grupa Rybacka “Karp Doliny Sanny”

W związku z tworzeniem się Lokalnej Grupy Rybackiej „Karp Doliny Sanny” zrzeszającej cztery gminy powiatu janowskiego: Janów Lubelski, Modliborzyce, Zaklików i Potok Wielki zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli stawów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji administracji publicznej i osoby zainteresowane do wypełnienia karty projektowej. Osoby te po uzyskaniu środków z Unii Europejskiej przez LGR „Karp Doliny Sanny”, będą mogły ubiegać się o realizację swoich projektów polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.