Od Świętego Mikołaja do Leśnego Kręgu!

Od Świętego Mikołaja do Leśnego Kręgu!

W dniach 23-26 października 2009 r. gościliśmy w LGD „Leśny Krąg” przedstawicielki Fundacji 4H i LGD z Północnej Finlandii. Siedziba Fundacji znajduje się w lapońskim miasteczku Rovaniemi – znanym również jako miejsce gdzie mieszka Święty Mikołaj. Celem wizyty było nawiązanie partnerstwa przy projekcie obejmującym całą Europę „Learning by doing” (Nauka przez praktykę). Beneficjentami, do których skierowany byłby projekt na terenie gminy Janów Lubelski to młodzi ludzie w wieku 18-29 lat, mający pewne doświadczenie z przedsiębiorczością, np. poprzez działanie prowadzone przez ich rodziny, bądź też samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Główne założenia projektu to: wymiana dobrych praktyk, oraz pomysłów, kreacja konkretnych krajowych i międzynarodowych partnerstw pomiędzy młodymi ludźmi z Finlandii(Laponia) oraz młodzieżą z innych krajów z podobną sytuacją i problemami. Projekt skierowany jest głównie do terenów wiejskich i małych miasteczek, a celem jego jest wsparcie młodych ludzi i pokazanie im nowych możliwości do pozostania w rodzinnych miejscowościach oraz rozwijania lokalnych biznesów poprzez np. samozatrudnienie…